Czym są pożyczki krótkoterminowe?

Należy wiedzieć, że pożyczki krótkoterminowe zwane pozabankowymi, wbrew wielu stereotypom poglądom, to stosunkowo praktyczny oraz najbardziej niezawodny sposób na rozwiązanie wszelkich doraźnych problemów pieniężnych. Zasady udzielania takich pożyczek a także wielkość odsetek to rzeczy precyzyjnie i szczegółowo uregulowane zasadami prawodawstwa. Zanim podpisze się umowę, należy się bardzo dokładnie zapoznać z tym, w jaki sposób przyznaje się chwilówki.

Firmy pożyczkowe

Firmy finansowe zajmujące się udzielaniem pożyczek krótkoterminowych działają na podstawie aktu prawnego z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Prócz ogólnikowych zasad odnoszących się do wszystkich podmiotów ekonomicznych funkcjonujących na polskim rynku, pożyczkodawcy naturalnie muszą respektować przepisy formalne oraz ustawy szczegółowo regulujące ten rodzaj świadczonych usług. Takie firmy pożyczkowe nie podlegają Komisji Nadzoru Finansowego, w pewnym jej stopniu kuratelę nad ich działalnością sprawuje Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów.

Co należy wiedzieć?

Trzeba również pamiętać, iż zarówno działalność firm pożyczkowych, jak i banków udzielających kredytów bankowych, powiązana jest z niewątpliwym ryzykiem. Każda firma w indywidualny sposób opiniuje wiarygodność klienta a także jego możliwości spłaty udzielanej dotacji. Firmy w tym celu stosują informacje zarówno z Biura Informacji Gospodarczej, jak i Biura Informacji Kredytowej. Wprawdzie akt prawny o kredycie konsumenckim (ustawa) na wszystkie firmy nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka kredytowego danego klienta. Jednak jej rezultat nie musi być wykorzystany przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczki krótkoterminowej.

Dzięki porównywarce pożyczek dostępnej na Centrum Pożyczek 360 bez problemu znajdziesz najciekawsze oferty chwilówek

https://www.centrumpozyczek360.pl/

Formalności

Kodeks Cywilny utrzymuje, iż każda pożyczka powinna być przyznana na podstawie umowy pożyczkowej zawartej przez pożyczkodawcę oraz pożyczkobiorcę. Najczęściej umowa taka ma formę pisemną. Na podstawie umowy pożyczkodawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność biorącego ustaloną pulę pieniędzy. Pożyczkobiorca obliguje się natomiast do zwrotu pożyczki.

Zobowiązania obu stron

W razie niewywiązywania się z umowy pożyczkodawca może korzystać z pomocy firmy windykacyjnej albo skierować sprawę do sądu. W tym zakresie tok postępowania jest analogiczny jak w przypadku kredytu bankowego. Przewaga informacyjna jest po stronie instytucji pieniężnej i to na niej spoczywa obciążenie precyzyjnego przedstawienia założeń porozumienia danemu klientowi. Ma on obowiązek przedstawić konsumentowi pełną kwotę pożyczki, prawdziwą roczną stopę oprocentowania a także pełną kwotę do spłaty przez klienta zaciągniętej pożyczki. Oprócz tego jest obowiązany do kompetentnego przedstawienia informacji o pozostałych odpłatnościach, które dany konsument ma obowiązek ponieść w związku z tą umową. Do takich opłat należy zaliczyć: koszty usług dodatkowych, odsetki, opłaty oraz prowizje. Firma pożyczkowa jest obowiązana również do przedstawienia nabywcy informacji o gwarancji chwilówki. Chociaż w rzeczywistości większość firm nie korzysta z takiego typu zabezpieczeń.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *